Menü Bezárás
GYSECloud
EESZT akkreditált magánorvosi és gyógyászati segédeszköz szoftver

EESZT akkreditált medikai rendszer

Lehetővé teszi az eseménykatalógus, az egészségügyi dokumentumok és az egészségügyi profil elérését.

Megfelelő hozzáférési jogosultság esetén betekintést biztosít az EESZT-ben tárolt, korábbi egészségügyi dokumentumok, eReceptek és eBeutalók listájába.

Műkezes lány fogja a bögrét
eeszt_logol

EESZT csatlakozási kötelezettség

2020. június 1.-től minden magánegészségügyi szolgáltatóra EESZT adatszolgáltatási kötelezettség hárul, melyet csak EESZT által akkreditált medikai rendszerrel lehet kivitelezni. 2021.januárjától kezdődően ez kiterjed az ártámogatási szerződéssel rendelkező GYSE forgalmazókra is. 

A DokiCloud és a GYSECloud egyszerű, gyors és anyagilag elérhető megoldást kínál az EESZT adatszolgáltatás teljesítéséhez, melyhez az Audiosoft IT-Consulting Kft. EESZT akkreditált (Engedélyszám: EESZT EI 2020/0077) járóbeteg szakellátást támogató rendszerét, az AOVIR Magánorvosi és GYSE rendszer „2.0” verziószámú szoftverét alkalmazzuk.

További részletek:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatszolgaltatasi-kotelezettseg

Mi az EESZT?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, egy felhő alapú, moduláris felépítésű szoftver, mely lehetővé teszi:

Az EESZT bevezetésének célja, a páciensek gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb egészségügyi ellátásnak megvalósítása.

Milyen e-egészségügyi szolgáltatásokat biztosít az EESZT?

Ezen modulok használata kötelező válik a magán egészségügyi szolgáltatókra vonatkozóan is.

Eseménykatalógus

Az eseménykatalógusban minden olyan esemény megjelenik, amikor a beteg egészségügyi ellátást vett igénybejáró és fekvőbeteg- ellátó intézményekben vagy a háziorvosi szolgálatoknál. A rendszer évek múltán is információval szolgál a kezelőorvos és a beteg számára a korábban elvégzett vizsgálatokról, illetve az akkori ellátó orvos kilétéről.

Ennek a modulnak központi szerepe van a jövőbeni országos hatáskörű informatikai szolgáltatások fejlesztésében is. Ezeknek a központi nyilvántartó és adagfeldolgozó rendszereknek köszönhetően az egészségügyi ellátás javítása és szervezése hatékonyabbá válik. Az adatok elemezhető formában kerülnek rögzítésre (térségi, megyei, országos szinten), így mérhető és ellenőrizhető lesz a teljes működés.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az eseménynaplóban tárolt betegút szigorúan titkos. Minden beteg szabadon rendelkezhet arról, hogy mely orvos mely betegadatokhoz férhet hozzá.

Az alábbi linken erről bővebben tájékozódhat. (https://e-egeszsegugy.gov.hu/digitalis-onrendelkezes)

eKórtörténet (EHR)

A különböző egészségügyi ellátási események kapcsán létrejövő dokumentáció tárolására és visszakereshetőségére kínál megoldást az ekórtörténeti modul. Az ellátás során felmerülő egyéb dokumentáció az EESZT más moduljaiban kerül tárolásra. Ezt úgy kell értelmezni, hogy vannak fizikailag tárolt dokumentumok és hivatkozás formájában tárolt dokumentumok. Az előbbit az EESZT eKórtörténet modulja tárolja, az utóbbit pedig az EESZT más moduljai tárolják (beutalókat az eBeutaló modul, recepteket az eRecept modul stb.)

A dokumentumok tárolása és keresése egy hierarchikusan felépülő rendszerben történik. Egyedi azonosítóként a rendszer a TAJ számot használja. Ezen felül az eKórtörténet rendszere országos szinten egyedi azonosítót generál minden beteghez kapcsolódóan.

Törvényi szabályozás írja elő hogy minden ellátási intézménynek (fekvő- és járóbeteg szakellátás, házi- és fogorvosi ellátás, CT- és MR vizsgálat)  megkezdéséről és befejezéséről az ellátó intézménynek jelentést kell küldenie az EESZT felé.

A lakossági portálon, az esettörténet menü pont alatt válik elérhetővé az ellátások során keletkezett eKórtörténeti dokumentumai és az ellátási eseményeinek listája az eseménykatalógusban.

eRecept

Az eRecept egy olyan felhő alapú támogatás, amely segítségével a vényrendelés és kiváltás elektronikus módon is elérhetővé válik.  A továbbiakban is lehetőség van a vények TAJ számmal felírt, papír alapú (2019. végéig megegyezik a jelenleg használt nyomtatott vényformátummal, melyet minden orvos köteles kiállítani) kiváltására. Ebben az esetben az expediáló fogja rögzíteni a kiváltott vényt az EESZT rendszerébe, így válnak majd az eredetileg elektronikus módon rendelt vényekhez hasonlóan kereshetővé.

Az eRecept alapon kiváltható, vényen rendelhető termékek köre jelenleg a 2017. november 1-jétől vényköteles, valamint TB támogatással vényen rendelhető gyógyszerekre terjed ki. A következő lépcsőben kerül megvalósításra a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök bevonása a felírható termékek körébe.

Mindez azt jelenti, hogy az elektronikusan rendelt vény bekerül az EESZT-ben tárolt adatbázisba, ezután elérhetővé válik az expediáló (pl. gyógyszertár) számára, majd a termék kiadása után bekerül a modulba.

A szabályozás szerint mind az orvos mind pedig az expediáló személy a megfelelő szintű és módú adatkezelési szabályok szigorú betartása mellett kezelheti a rendszerben feldolgozásra kerülő adatokat. (A jogszabályi előírások mellett, a beteg által megadott/beállított önrendelkezési szabályok is érvényesülnek.)

Minden beteg hozzáféréssel rendelkezik egy úgynevezett eseménynaplóhoz, amely rögzíti a modul valamennyi eseményét (felírás, foglalás, kiváltás, lekérdezések).

Az EESZT-hez történő sikeres csatlakozás érdekében, felíró oldali (háziorvosi, szakrendelői, kórházi stb.), illetve a gyógyszertári információs rendszereknek web service interfésszel kell rendelkezniük. 

A rendszer a kezelőorvosnak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

eBeutaló

Az egészségügyi ellátások egy jelentős körét kizárólag orvosi beutalás alapján lehet igénybe venni. Jelenleg a kezdeményező orvos, papír alapon, szakmai indokok és jogszabályi előírások alapján készíteti el, feltüntetve azon az igényelt kezeléssel kapcsolatos kórelőzményeket, megállításokat, kéréseket.

A beutalók túlnyomó többsége kézírással készült, melyekre nem vonatkozott egy egységes formai, illetve tartalmi előírás. A beutalók sokszínű felépítése eltérő módon és mértékben adott támpontot a fogadó orvos számára. Ezzel egyidejűleg viszont az egészségügyi ellátóknak egyre több adatot kellett felvezetnie ezekről a papírokról a saját informatikai rendszerükbe.

Ezeket a kockázati tényezőket kiküszöbölendő az EESZT eBeutaló modulja megteremti azt az adattovábbítási közeget, melyben a beküldő- és a fogadó orvos közötti adatszolgáltatás biztonságosan, a területi ellátási kötelezettségeket figyelembe véve és szabályozott (mind formailag mind tartalmilag) módon történik.

Az EESZT útján a beutaló orvos és a beteg értesítést kaphat a beutaló alapján igénybe vett vizsgálatok eredményeinek elkészültéről. A betegek a modul ezen funkcióit, illetve beállításait a lakossági portálon keresztül érhetik el.

Webes felület is rendelkezésre áll, mely a szakmai portálon keresztül érhető el, ugyanakkor a szolgáltatás funkcióinak teljeskörű kihasználása kizárólag az illesztett intézményi felületen lehetséges. Amennyiben sürgősségi betegellátás során nem áll rendelkezésre az eBeutaló rendszerébe való rögzítés lehetősége, továbbra is megtartásra kerül a jelenlegi papír alapon történő beutalás lehetősége.

eProfil

Az EESZT rendszerének eProfilját az különbözteti meg a többi modultól, hogy ez a felület nem a betegek egészségügyi eseményeinek adatait tartalmazza, hanem egy a betegre jellemző egészségügyi összefoglaló.

Mint minden modul esetében itt is az adatok hozzáférhetőségének strukturáltsága volt a legfontosabb szempont. Az eProfilban szereplő bejegyzéseknek egy egységes formai és tartalmi követelményrendszernek kell megfelelniük. A bejegyzéseknek tartalmazniuk kell a beteg élete során felmerült minden olyan betegséget, orvosi beavatkozást, amelyek hosszútávon befolyásolhatják az egészségügyi állapotát, illetve a jövőben szükségessé váló vizsgálatokat. Ezenfelül minden olyan egészségügyi információ rögzítése is kötelezővé válik a szükséges időtartamig, amely fontos az egészségügyi ellátás során.

A modul másik nagy előnye hogy különválasztja a bejegyzések megtekintésének eseteit is, aszerint hogy sürgősségi ellátás során a kezelőorvosnak gyorsan és összefoglalva bocsájtja rendelkezésre a legfontosabb egészségügyi adatokat. Egyéb ellátás során,  az ellátáshoz kapcsolódó befolyással bíró adatok egységes formában válnak elérhetővé. Az eProfilban kezelt adatokra jellemző, hogy nem vagy csak ritkán változnak. Ide tartoznak például a különféle allergiák, gyógyszerérzékenység, implantátumok, krónikus betegségek, illetve aktuális gyógyszerezési adatok. Az adatok rögzítésének jogosultságával a kezelőorvos és a háziorvos egyaránt rendelkezik az alapbeállítások értelmében. Azonban a beteg önrendelkezés keretében tilthatja az adatok rögzítését és lekérdezését is.

További modulok és funkciók

Bővebb információért kattintson az ikonra.